Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Tanjiro Kamado, "Unwavering Resolve Arc"